Bible Confluence: FrontPage

        BIBLE CONFLUENCE
Bible Confluence / Albanian / Albanian Bible / Web / Zanafilla  

Zanafilla, Chapter 10

Bible Confluence - Zanafilla 10 - Albanian - Albanian Bible - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
10:1 Këta janë pasardhësit e bijve të Noeut: Semit, Kamit dhe Jafetit; mbas përmbytjes, atyre u lindën fëmijë.
10:2 Jafeti pati si bij: Gomerin, Magogun, Madainin, Javanin, Tubalin, Meshekun dhe Tirasin.
10:3 Bijtë e Gomerit qenë: Ashkenazi, Rifathi dhe Togarmahu.
10:4 Bijtë e Javanit qenë: Elishami, Tarshishi, Kitimi dhe Dodanimi.
10:5 Prej tyre rrjedhin popujt e shpërndarë në ishujt e kombeve, në vendet e tyre të ndryshme, secili simbas gjuhës së vet, simbas familjeve të tyre dhe kombeve të tyre.
10:6 Bijtë e Kamit qenë: Kushi, Mitsraimi, Puti dhe Kanaani.
10:7 Bijtë e Kushit qenë: Seba, Havilahu, Sabtahu, Raamahu dhe Sabtekahu; dhe bijtë e Raamahut qenë: Sheba dhe Dedani.
10:8 Kushit i lindi Nimrodi, që filloi të jetë një njeri i fuqishëm mbi tokë.
10:9 Ai qe një gjahtar i fuqishëm para Zotit; prandaj thuhet: "Si Nimrodi, gjahtari i fuqishëm para Zotit".
10:10 Dhe fillimi i mbretërimit të tij qe Babeli, Ereku, Akadi dhe Kalmehu në vendin e Shinarit.
10:11 Nga ky vend shkoi në Asiri dhe ndërtoi Ninivën, Rehoboth-Irin dhe Kalahun;
10:12 midis Ninivës dhe Kalahut ndërtoi Resenin (që është qyteti i madh).
10:13 Mitsraimit i lindën Ludimët, Ananimët, Lehabimët, Nuftuhimët,
10:14 Pathrusimët, Kasluhimët (prej të cilëve dolën Filistejtë) dhe Kaftorimët.
10:15 Kanaanit i lindi Sidoni, i parëlinduri i tij, dhe Heti,
10:16 dhe Gebusejtë, Amorejtë, Girgasejtë,
10:17 Hivejtë, Arkejtë, Sinejtë,
10:18 Arvadejtë, Cemarejtë dhe Hamathejtë. Pastaj familjet e Kanaanëve u shpërndanë.
10:19 Dhe kufijtë e Kanaanëve shkuan nga Sidoni, në drejtim të Gerarit, deri në Gaza; dhe në drejtim të Sodomës, Gomorës, Admës dhe Ceboimoit deri në Lesha.
10:20 Këta janë bijtë e Kamit, simbas familjeve të tyre, simbas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre, në kombet e tyre.
10:21 Edhe Semit, babai i të gjithë fëmijëve të Eberit dhe vëlla madhor i Jafetit, i lindën bij.
10:22 Bijtë e Semit qenë: Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami.
10:23 Bijtë e Aramit qenë: Uzi, Huli, Getheri dhe Mashi.
10:24 Nga Arpakshadi lindi Shelahu dhe nga Shelahu Eberi.
10:25 Eberit i lindën dy bij; emri i njërit prej tyre ishte Peleg, sepse në ditët e tij toka u nda, dhe emri i të vëllait ishte Joktan.
10:26 Nga Joktani lindën Almodadi, Shelefi, Hatsarmavethi dhe Jerahu,
10:27 Hadorami, Uzali, Diklahu,
10:28 Obali, Abimaeli, Sheba,
10:29 Ofiri, Havilahu dhe Jobabi. Tërë këta qenë bij të Joktanit.
10:30 Dhe vendbanimi i tyre qe mali lindor, nga Mesha deri në Sefar.
10:31 Këta janë bijtë e Semit, simbas familjeve të tyre, simbas gjuhëve të tyre, në vendet e tyre simbas kombëve të tyre.
10:32 Këto janë familjet e bijve të Noeut, simbas brezave të tyre, në kombet e tyre; dhe prej tyre dolën kombet që u shpërndanë në tokë mbas përmbytjes.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: bible.confluente.ro@gmail.com
DAILY READING ALBANIAN BIBLESELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES