Bible Confluence: FrontPage

        BIBLE CONFLUENCE
Bible Confluence / Albanian / Albanian Bible / Web / Jozueu  

Jozueu, Chapter 12

Bible Confluence - Jozueu 12 - Albanian - Albanian Bible - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
12:1 Këta janë mbretërit e vendit të mundur nga bijtë e Izraelit, që pushtuan territorin e tyre matanë Jordanit, në drejtim të lindjes, nga përroi Arnon deri në malin Hermon dhe tërë Arabahun lindor;
12:2 Sihoni, mbret i Amorejve, që banonte në Heshbon dhe sundonte nga Aroeri, që gjendet mbi brigjet e lumit të Harnonit, nga gjysma e lumit dhe nga gjysma e Galaadit deri në lumin Jakob, që është kufi me bijtë e Anonit;
12:3 dhe në pjesën lindore të Arabahut nga deti i Kinerethit deri në detin e Arabahut, nga Deti i Kripur deri në Beth-Jeshimoth, dhe në jug deri në shpatet e Pisgahut.
12:4 Pastaj territori i Ogut, mbretit të Bashanit, një nga gjigantët që kishin shpëtuar dhe që banonte në Ashtaroth dhe në Edrej,
12:5 dhe që sundonte mbi malin Hermon, mbi Salkahun, mbi tërë Bashanin deri në kufirin e Geshuritëve dhe Maakathitëve, dhe mbi gjysmën e Galaadit deri në kufirin e Sihonit, mbretit të Heshbonit.
12:6 Moisiu, shërbëtori i Zotit, dhe bijtë e Izraelit i mundën; pastaj Moisiu, shërbëtori i Zotit ua dha në zotërim vendin e tyre Rubenitëve, Gaditëve dhe gjysmës së fisit të Manasit.
12:7 Këta janë përkundrazi mbretërit e vendit që Jozueu dhe bijtë e Izraelit i mundën këtej Jordanit, në perëndim, nga Baal-Gadi në luginën e Libanit deri në malin Halak që ngrihet mbi Seir, vend që Jozueu
12:8 në krahinën malore, në ultësirën, në Arabah, në shpatet e maleve, në shkretëtirë dhe në Negev; vendi i Hitejve, i Amorejve, i Kananejve, i Perezejve, i Hivejve dhe i Jebusejve;
12:9 mbreti i Jerikos, një; mbret i Ait, afër Bethelit, një;
12:10 mbreti i Jeruzalemit, një; mbreti i Hebronit, një;
12:11 mbreti i Jarmuthit, një; mbreti i Lakishit, një;
12:12 mbreti i Eglonit, një; mbreti i Gezerit, një;
12:13 mbreti i Debirit, një; mbreti i Gederit, një;
12:14 mbreti i Hormahut, një; mbreti i Aradit, një;
12:15 mbreti i Libnahut, një; mbreti i Adulamit, një;
12:16 mbreti i Makedahut, një; mbreti i Bethelit, një;
12:17 mbreti i Tapuahut, një; mbreti i Heferit, një;
12:18 mbreti i Afekut, një; mbreti i Sharonit, një;
12:19 mbreti i Madonit, një; mbreti i Hatsorit, një;
12:20 mbreti i Shirom-Meronit, një; mbreti i Akshafit, një;
12:21 mbreti i Taanakut, një; mbreti i Megidos, një;
12:22 mbreti i Kedeshit, një; mbreti i Jokneamit, në Karmel, një;
12:23 mbreti i Dorit, mbi lartësinë e Dorit, një; mbreti i popujve të Gilgalit, një;
12:24 mbreti i Tirtsahut, një. Gjithsej tridhjetë e një mbretër.


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: bible.confluente.ro@gmail.com
DAILY READING ALBANIAN BIBLESELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES