Bible Confluence: FrontPage

        BIBLE CONFLUENCE
Bible Confluence / Albanian / Albanian Bible / Web / Numrat  

Numrat, Chapter 33

Bible Confluence - Numrat 33 - Albanian - Albanian Bible - Web
 
 
 
 
Comment!       Comment Disqus!
33:1 Këto janë etapat e bijve të Izraelit që dolën nga vendi i Egjiptit, simbas formacioneve të tyre, nën udhëheqjen e Moisiut dhe të Aaronit.
33:2 Moisiu shënoi me shkrim vendet e tyre të nisjes, për çdo etapë, sipas urdhrave të Zotit; dhe këto janë etapat e tyre, në bazë të vendnisjeve të tyre.
33:3 U nisën nga Ramesesi në muajin e parë, ditën e pesëmbëdhjetë të muajit të parë. Një ditë pas Pashkës bijtë e Izraelit u nisën me plot vetëbesim, para syve të të gjithë Egjiptasve,
33:4 ndërsa Egjiptasit varrosnin tërë të parëlindurit e tyre që Zoti kishte goditur midis tyre. Zoti kishte zbatuar gjykimin e tij edhe mbi perënditë e tyre.
33:5 Kështu, pra, bijtë e Izraelit u nisën nga Ramesesi dhe e ngritën kampin e tyre në Sukoth.
33:6 U nisën nga Sukothi dhe fushuan në Etham, që ndodhet në skaj të shkretëtirës.
33:7 U nisën nga Ethami dhe u kthyen në drejtim të Pi-Hahirothit që ndodhet përballë Baal-Tsefonit, dhe e ngritën kampin përpara Migdolit.
33:8 U nisën nga Hahirothi, kaluan detin në drejtim të shkretëtirës, ecën tri ditë në shkretëtirën e Ethamit dhe e ngritën kampin e tyre në Mara.
33:9 U nisën nga Mara dhe arritën në Elim; në Elim kishte dymbëdhjetë burime uji dhe shtatëdhjetë palma; dhe fushuan aty.
33:10 U nisën nga Elimi dhe fushuan pranë Detit të Kuq.
33:11 U nisën nga Deti i Kuq dhe fushuan në shkretëtirën e Sinit.
33:12 U nisën nga shkretëtira e Sinit dhe ngritën kampin e tyre në Dofkah.
33:13 U nisën nga Dofkahu dhe fushuan në Alush.
33:14 U nisën nga Alushi dhe e ngritën kampin e tyre në Refidim, ku nuk kishte ujë për të pirë për popullin.
33:15 U nisën nga Refidimi dhe fushuan në shkretëtirën e Sinait.
33:16 U nisën nga shkretëtira e Sinait dhe u vendosën në Kibroth-Hataavah.
33:17 U nisën nga Kibroth-Hataavahu dhe fushuan në Hatseroth.
33:18 U nisën nga Hatserothi dhe fushuan në Rithmah.
33:19 U nisën nga Rithmahu dhe fushuan në Rimon-Perets.
33:20 U nisën nga Rimon-Peretsi dhe fushuan në Libnah.
33:21 U nisën nga Libnahu dhe fushuan në Risah.
33:22 U nisën nga Risahu dhe fushuan në Kehelathah.
33:23 U nisën nga Kehelathahu dhe fushuan në malin Shefer.
33:24 U nisën nga mali Shefer dhe fushuan në Haradah.
33:25 U nisën nga mali i Haradahut dhe fushuan në Makeloth.
33:26 U nisën nga Makelothi dhe fushuan në Tahath.
33:27 U nisën nga Tahahu dhe fushuan në Terah.
33:28 U nisën nga Terahu dhe fushuan në Mithkah.
33:29 U nisën nga Mithkahu dhe fushuan në Hashmonah.
33:30 U nisën nga Hashmonahu dhe fushuan në Mozeroth.
33:31 U nisën nga Mozerothi dhe fushuan nga Bene-Jaakan.
33:32 U nisën nga Bene-Jaakani dhe fushuan në Hor-Hagidgad.
33:33 U nisën nga Hor-Hagidgadi dhe fushuan në Jotbathah.
33:34 U nisën nga Jotbathahu dhe fushuan në Abronah.
33:35 U nisën nga Abronahu dhe fushuan në Etsion-Geber.
33:36 U nisën nga Etsion-Geberi dhe fushuan në shkretëtirën e Sinit, domethënë në Kadesh.
33:37 Pastaj u nisën nga Kadeshi dhe fushuan në malin Hor, në kufi të vendit të Edomit.
33:38 Pastaj prifti Aaron u ngjit në malin Hor me urdhër të Zotit dhe vdiq aty në vitin e dyzetë prej kohës kur bijtë e Izraelit kishin dalë nga vendi i Egjiptit, ditën e parë të muajit të pestë.
33:39 Aaroni ishte njëqind e njëzet e tre vjeç kur vdiq në malin Hor.
33:40 Mbreti i Aradit, Kananeu, që banonte në Negev, në vendin e Kanaanit, dëgjoi se arritën bijtë e Izraelit.
33:41 Kështu ata u nisën nga mali Hor dhe fushuan në Tsalmonah.
33:42 U nisën nga Tsalmonahu dhe fushuan në Punon.
33:43 U nisën nga Punoni dhe fushuan në Oboth.
33:44 U nisën nga Obothi dhe fushuan në Ije-Abarim, në kufi me Moabin.
33:45 U nisën nga Ije-Abarimi dhe fushuan në Dibon-Gad.
33:46 U nisën nga Dibon-Gadi dhe fushuan në Almon-Diblathaim.
33:47 U nisën nga Almon-Diblathaimi dhe fushuan në malet e Abarimit, përballë Nebit.
33:48 U nisën nga malet e Abarimit dhe fushuan në fushat e Moabit, pranë Jordanit, mbi bregun përballë Jerikos.
33:49 Fushuan pranë Jordanit, nga Beth-Jeshimoth deri në Abel-Shitim, në fushat e Moabit.
33:50 Pastaj Zoti i foli Moisiut, në fushat e Moabit, pranë Jordanit mbi bregun përballë Jerikos, dhe i tha:
33:51 "Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin, për të hyrë në vendin e Kanaanit,
33:52 do të dëboni të gjithë banorët e vendit, do të shkatërroni të gjitha figurat e tyre dhe të tëra statujat e tyre prej metali të shkrirë, do të rrënoni të gjitha vendet e larta të tyre.
33:53 Do ta shtini në dorë vendin dhe do të vendoseni në të, sepse jua kam dhënë në pronësi.
33:54 Do ta ndani me short vendin, simbas familjeve tuaja. Familjeve më të mëdha do t'u jepni një pjesë më të madhe, dhe më të voglave një pjesë më të vogël. Secili do të marrë atë që do t'i bjerë me short; ndarjet do të bëhen në bazë të fiseve të etërve tuaj.
33:55 Por në rast se nuk i dëboni banorët e vendit, ata që do të lini do të jenë si hala në sy dhe do t'ju shqetësojnë në vendin që do të banoni.
33:56 Dhe do të ndodhë që unë t'ju trajtoj ashtu siç kisha menduar t'i trajtoj ata".


Search in:
Terms:

Vote and Comment on Facebook:Recommend This Page:
Post on Facebook Add to your del.icio.us Digg this story StumbleUpon Twitter Google Plus Post on Tumblr Add to Reddit Pin this story Linkedin Google Bookmark Blogger
Insert Your Personal Insight:

Please do not make mean comments and follow the biblical and spiritual character of this forum. If, however unpleasant situations arise, we request to flag it to us in order to evaluate the situation.

Text source: This text is in the public domain, downloaded from http://www.unboundbible.org, compiled by biblephone2008@gmail.com.

This project is based on delivering free-of-charge the Word of the Lord in all the world by using electronic means. If you want to contact us, you can do this by writing to the following e-mail: bible.confluente.ro@gmail.com
DAILY READING ALBANIAN BIBLESELECT VERSION

COMPARE WITH OTHER BIBLES